De bibliotheek staat met haar uitvoerende werking onder de voogdij van een Raad van Beheer

De Raad van Beheer van de stadsbibliotheek heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen)voor alle aspecten van het bibliotheekwerk.

Eén van haar taken is het opstellen en actualiseren van een algemeen dienstreglement dat binnen de muren van de bibliotheek zorgt voor een reglement van algemene orde.