archief

Het genealogisch archief van Izegem is gedigitaliseerd. Daardoor kunnen genealogen voortaan ook van thuis uit aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, die ouder zijn dan 100 jaar raadplegen.

Je hoeft bijgevolg niet langer opzoekingswerk in de  bibliotheek zelf te verrichten, al kan dat uiteraard ook nog altijd.