De bibliotheek heeft buiten haar reguliere collectie een  groot en divers aanbod aan  materiaal voor bepaalde doelgroepen. Vragen naar ondersteuning door middel van een specifiek, eventueel nog samen te stellen, collectie-item kan altijd in overweging genomen worden.

Voor leerkrachten

 

Kabouterpad

Kinderen, en vooral kleuters, worden erg aangesproken door sprookjes, mysterieuze figuren en verrassende verschijningen. Ook kabouters spreken erg tot hun verbeelding. Het Kabouterpad, in feite een caddie vol veldwerkmaterialen, speelt hierop in en spoort aan om op ontdekking te gaan, aan veldwerk te doen. Veldwerk is een vorm van leren die zich (deels) buiten het klaslokaal afspeelt en die 'buiten' als leerbron benut. De bibliotheek leent het kabouterpad gratis  en voor een termijn van 4 weken uit, na het invullen van een aanvraagdocument en de betaling van een waarborg van 25 euro. Naast dit kabouterpad hebben wij ook de beschikking over de Boskoffer, de Landschapskoffer en de Recyclagekoffer die onder dezelfde voorwaarden kunnen uitgeleend worden.

 

Leesbevorderingsboxen

De leesbevorderingsboxen zijn bedoeld om het  (voor-) lezen  te stimuleren. Er zijn drie boxen ter beschikking:

 • Kikker (Max Velthuijs, 0 tot 4 jaar)
 • Kleine Kangoeroe (Guido van Genechten, 0 tot 4 jaar)
 • Kleine Ezel (Rindert Kromthout, 4 tot 10 jaar)

Iedere box bevat een handleiding voor de leider/leerkracht en verschillende materialen die toepasbaar zijn op het verhaal. De boxen zijn gratis uitleenbaar, met een uitleentermijn van vier weken.

 

Oxfamkoffer

De Oxfamkoffer bevat verschillende materialen (dvd, verhalen, infobundels…) om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met eerlijke handel en armoedebestrijding in de Derde Wereld. De bibliotheek biedt twee koffers aan:

 • een voor de lagere school en eerste graad van de middelbare school
 • een voor tweede en derde graad van de middelbare school

 

Themabakken

De bibliotheek stelt gratis themabakken ter beschikking aan kleuterleid(st)ers en leerkrachten van de eerste graad van het lager onderwijs, alsook aan studenten. De uitleen ervan gebeurt op de persoonlijke pas of id-card van de leerkracht.
Elke themabak bestaat uit een vijftiental boeken. Een greep uit het grote aanbod: kermis, Sinterklaas, Kerst, carnaval...  Voor het volledige aanbod raden we aan om de catalogus te raadplegen via het trefwoord Themabak. De uitleentermijn bedraagt 4 weken en die termijn kan niet verlengd worden. Themabakken lang op voorhand bespreken behoort niet tot de mogelijkheden. Afwezige themabakken kunnen gereserveerd worden, net zoals dit met boeken het geval is. De themabakken worden beperkt tot één bak, van éénzelfde inhoud, per school.

 

Wisselcollecties

De bib heeft een afzonderlijke wisselcollectie die enkel gebruikt kan worden door de Izegemse scholen die zich niet op wandelafstand van de bib bevinden. De boeken mogen een trimester in de klas blijven, zodat je als het ware een kleine bib in de klas hebt. De bib levert telkens bij het begin van het trimester een collectie aan de scholen en komt die op het einde van het trimester terug ophalen.

De Regenboogkoffer

De bib beschikt over 2 regenboogkoffers die uitgeleend kunnen worden en kunnen ingezet  bij een lesopdracht over gender-en lgbtq-problematiek. Het betreft een koffer voor het lager en een koffer voor het middelbaar.

 

Voor kinderen en hun begeleiders

Voor kinderen zijn er aparte ondersteuningscollecties. Ze zijn voor hen bedoeld en kunnen door begeleiders (ouders, zorgleerkrachten en dergelijke meer) ingezet worden bij een eventueel zorgtraject.

 

Axenkoffer en –poppenkast

“Hopla, voel je goed…” stimuleert de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, a.d.h.v. vertelplaten, dominospelletjes en dergelijke. De Hopla-personages zijn ideaal om de basisgevoelens (bang, boos, blij, verdrietig) te leren kennen.

“Een huis vol gevoelens en axen...” is een koffer voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waarbij  kinderen verschillende gevoelens bij zichzelf en anderen leren waarnemen en benoemen.Ze krijgen inzicht in de relatie oorzaak-gevolg, leren probleemoplossend denken en verbaal en non-verbaal gedrag interpreteren.

Bij de Axenpoppenkast zitten 10 handpoppen in de vorm van dieren, een handboek voor spelen met axenpoppen en een boek met 26 scenario’s. Je kunt er overal mee aan de slag: in de klas, thuis, in de opvang, op speelpleinen, in het ziekenhuis,…De koffers zijn  gratis uitleenbaar via de spelotheek, met een termijn van vier weken.

 

Franstalige prentenboeken

Een kennismaking met de Franse taal kan zowel in de bib als in de klas. De bib heeft verschillende Franstalige prentenboeken/voorleesboeken ter beschikking, vooral werken van Vlaamse jeugdauteurs en klassiekers. Verder bieden we ook voorleessessies in de klas aan, met behulp van het reuzenboek 'La chenille qui fait des trous' (Rupsje Nooitgenoeg) van Eric Carle. Daarin proberen we de kinderen op een speelse manier nieuwe woordenschat aan te brengen. Voor kinderen vanaf de derde kleuterklas.

 

Fundels

Dit zijn 'bundels vol fun' die prentenboeken multimediaal tot leven brengen. Een fundel bevat naast een levend prentenboek ook denk- en taalstimulende activiteiten, spelletjes, kleurplaten, knutseltips en een luikje met informatie over de auteur van het boek. Ze combineren de animatie van prentenboeken met leuke activiteiten voor kinderen van drie tot zeven jaar. Ze dragen bij tot de algemene ontwikkeling van jonge kinderen en bieden onbegrensd leesplezier, maar stimuleren ook de taal-, reken-, schrijf- en luistervaardigheden.

 

Kamishibai

Kamishibai is een Japanse vertelvorm waarbij we aan de hand van grote prenten en een verteltheater een prentenboek vertellen. Grote groepen kinderen worden op die manier betrokken bij het verhaal. We hebben een 60-tal kamishibaiverhalen, allemaal te bekijken via de catalogus met het trefwoord 'vertelplaten'. Er zijn drie verteltheaters gratis ter beschikking voor kinderen via de ouders, onthaalgezinnen, educatief personeel, (zorg-) leerkrachten, kinderverzorg(st)ers en studenten.

 

Boekstart

Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen van jongsaf laten genieten van boeken. Op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd wil Boekstart jou samen met je baby of peuter laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. In de loop van de voorschoolse leeftijd deelt Boekstart boekenpakketten en informatie over voorlezen en de bibliotheek gratis uit. Dit begint met een baby-pakket voor de leeftijd van 6 maand met onder meer een voelboekje, een groeimeter, een gids. Op 15 maanden volgt dan een peutertas met twee kartonboeken: een aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje, alsook wat leestips.Woon je in een Boekstart-gemeente en heb je met je baby een afspraak in een consultatiebureau van Kind en Gezin? Dan zal de vrijwilliger die je verwelkomt je het pakket meegeven. Ga je niet bij Kind en Gezin op consultatie of is er geen bureau in je gemeente? Vraag dan in de bibliotheek naar je Boekstart-babypakket. Het spreekt vanzelf dat wij ook Boekstart-gemeente zijn en onze bib een Boekstart-bib. Let wel: enkel inwoners van Izegem kunnen in de bib een pakketje opvragen.

 

Kinder- & jeugdjury

Ben je tussen 8 en 16 jaar en is lezen je passie? Dan moet je zeker meedoen met de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Het enige wat je moet doen is … lezen! Tussen oktober en mei lees je met je collega-juryleden acht vastgelegde boeken; je geeft gewoon je mening over het boek dat je gelezen hebt. De jury zetelt elk jaar en wordt ieder jaar in nieuwe groepen samengesteld. De besprekingen gaan onder begeleiding door in de bib. Hou  elk jaar de website, de aankondigingen in de bibliotheek en onze sociale media in de gaten om een uitnodiging tot deelname te vinden, alsook het programma en de concrete afspraken. De lijst met groepen en data voor 2018-2019 vind je hier.

 

Logeerkoffer

Krijg je kleinkinderen over de vloer? Komen er kinderen logeren? Kom dan in de bibliotheek een logeerkoffer halen. We bieden gratis koffers aan, in de vorm van leuke dieren, ieder dier staat voor een andere leeftijdscategorie: pinguïn (0 tot 4 jaar), lieveheersbeestje (4 tot 6 jaar), tijger en giraf (6 tot 9 jaar). Je vindt er tien leuke boekjes en twee DVD’s in terug, die je vier weken lang mag bijhouden.

 

Rouwkoffer

Kinderen ervaren verlies in alle mogelijke vormen: scheiding, dood van een huisdier, confrontatie met rampen of oorlog, verlies van een familielid,… Deze rouwkoffer bevat bruikbaar materiaal om (preventief) met een verliessituatie om te leren gaan. Kinderen krijgen o.a. dankzij verhalen, prenten en liedjes de kans om hun emoties en verlies te leren uiten. De koffer is beschikbaar via de spelotheek, met een uitleentermijn van vier weken.

 

Voor onthaalmoeders

 

Onthaalboxen

De bibliotheek stelt gratis en voor 4 weken lang onthaalboxen ter beschikking aan crèches, onthaalgezinnen, kinderopvangcentra en peuterklassen.
Elke onthaalbox bestaat uit een tiental kartonboekjes en/of grote prentenboeken gericht op de allerkleinsten, om samen met de begeleid(st)er(s) van te genieten.
Thema's:

 •   Naar de peutertuin/crèche
 •  Op het potje
 •  Smullen
 •  Opstaan/Slapengaan
 •  Mijn kleertjes
 •  In het bad

 

Voor leesgroepen

 

Geniet je ook zo van boeken en zou je die leeservaring willen delen met anderen? In de bibliotheek van Izegem zijn intussen twee leeskringen actief. Op geregelde tijdstippen komen een aantal lezers samen om te praten over een boek dat ze gelezen hebben. De bibliotheek zorgt voor de nodige exemplaren van de te lezen titels uiteraard op voorwaarde dat de lezers lid zijn van de bibliotheek.

De twee organiserende instanties zijn Vl@s en Femma. De eerste organiseert de besprekingen op maandagnamiddag en richt zich voornamelijk tot senioren. Femma belegt de sessies vooral op woensdagavond en mikt op een breed publiek.

 

Voor gebruikers met een beperking

 

Daisy

Dankzij de Daisy-boeken kunnen mensen die niet zo goed of helemaal niet zien en mensen voor wie het moeilijk is om een boek vast te nemen, nu ook de laatste romans lezen. Daisyboeken bestaan uit schijfjes die je kan lezen op een speciaal apparaat.
In onze bibliotheek kan men een Daisy-speler en de Daisy-schijfjes gedurende 4 weken lenen.

 

Grootletter

De Izegemse stadsbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie  romans en verhalen in grootdruk.

Dergelijk type lectuur is uitermate geschikt voor mensen met visuele problemen. De gebruikte letter is aanzienlijk groter dan in de gewone boeken. De collectie bevat naast de traditionele streek-en familieroman ook heel wat andere genres. Nieuwe boeken worden  tegenwoordig  steeds vaker in een grootlettervariant uitgegeven. Lenen gebeurt identiek als een gewoon boek.

 

Luisterboeken

 

Als het niet lukt om zelf te lezen omdat je lang in de auto moet zitten, omdat je ziek bent of als lezen om de één of andere reden moeilijker gaat, dan kan je bij ons een luisterboek lenen. Een luisterboek is eigenlijk gewoon een voorgelezen verhaal. Deze cd kan op elke cd-speler beluisterd worden. De boeken die doorgaans uit meerdere cd-schijfjes bestaan worden gratis als één item uitgeleend voor de duur van 4 weken.

 

Voor genealogen

De bibliotheek beschikt over een schaduwarchief van de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van Izegem en de fusiegemeenten: Kachtem en Emelgem, teruggaand tot een flink stuk in de 17de eeuw. Dit schaduwarchief dat bestaat uit de kopies van de aktestukken is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek en bevindt zich op de eerste verdieping. Je hoeft niet ingeschreven te zijn in de bibliotheek om de registers te consulteren. Een aanvraag ter plekke en een inschrijving in het logboek volstaan. De bibliotheek kan onder bepaalde voorwaarden op een verzoek tot ondersteuning, ook op afstand ingaan als dat de gewone werking niet hindert. Sinds februari 2021 kan je nu ook terecht in de virtuele leeszaal van het archief om de genealogische registers te raadplegen.

 

Voor wie zelf niet meer naar de bibliotheek kan komen

Kan je tijdelijk of op langere basis niet meer tot bij ons komen, dan komen wij naar jou. Neem contact op met onze Boekendienst aan Huis en wij zorgen ervoor dat je niet langer naar de bibliotheek moet komen om je favoriete auteurs, boeken, cd's of dvd's in huis te halen.

 

 • Voor wie?
  Voor bejaarden, zieken en mensen met een beperking die zich niet zelfstandig naar de bibliotheek kunnen begeven en niet meteen een beroep kunnen doen op derden.
 • Wat?
  Maandelijks bezorgt een vrijwilliger je gratis aan huis een aangepast pakket. De eerste keer is de vrijwilliger vergezeld van een bibliotheekmedewerker die de collecties en de dienstverlening kort toelicht.
 • Geïnteresseerd om gebruik te maken van boekendienst aan huis?
  Neem contact op met onze medewerker Els Carton via het telefoonnummer 051/301868 of vul onderstaand contactformulier in.
 • Geïnteresseerd om mee te werken als vrijwilliger ?
  Een vrijwilliger heeft één of meerdere 'vaste' klanten die hij minimum één maal per maand bezoekt. Voor ieder bezoek komt hij/zij in de bibliotheek, met hulp van het bibliotheekpersoneel, per klant een 'gepersonaliseerd' boekenpakket kiezen. Na ieder bezoek bezorgt hij/zij de bij de klant opgehaalde boeken terug aan de bibliotheek.
  Gëinteresseerd in medewerking? Neem ook  contact op met onze medewerker Els Carton (zie gegevens hierboven).