De bibliotheek geeft iedereen de gelegenheid om mee te bouwen aan haar collectie.  Hier kan je suggesties doen voor de aankoop van boeken voor de jeugd en volwassenen.

Alle voorstellen worden gewikt en gewogen. De bibliotheek behoudt zich het recht voor om een suggestie al dan niet aan te kopen.