Enkele resultaten van onze enquête

bib21bevraging

De enquête over de bibliotheek die je op deze pagina kon vinden, is inmiddels afgelopen. Meer dan 800 respondenten vulden de bevraging in, waarvoor onze welgemeende dank. We kregen na afloop een vuistdik rapport toegestuurd van ongeveer 232 pagina's, vol met cijfers en percentages over de resultaten in Vlaanderen en specifiek Izegem. Wij waren quasi de enige bibliotheek die naast gebruikers, ook niet-gebruikers en niet-langer-gebruikers de kans gaven hun mening te geven.

In het kort stellen we uit de resultaten vast dat gebruikers best tevreden zijn over de collectie, werking en personeel van de bib. 76,72 procent vindt zijn of haar gading in de collectie en komt vooral naar de bib om boeken te ontlenen. 87,45 procent bezoekt onze bib om iets te lenen. 81,27 procent prefereert het fysieke boek boven het e-boek. 72,63 procent is tevreden tot heel tevreden over de bestaande openingsuren. Meer dan 92 procent stelt onze hulpvaardigheid op prijs. Als redenen om onze bibliotheek niet langer te bezoeken worden vooral zaken als geen tijd, verhuisd, de keuze voor een andere bibliotheek, online-informatiegaring en streaming als voornaamste redenen van afhaken opgegeven.

Zowel bij gebruikers als niet-gebruikers kwamen een aantal zaken naar boven, waarmee we in onze werking aan de slag kunnen. Zo gaven gebruikers en vooral niet-gebruikers ons te kennen dat we gerust meer Engelse fictie mogen aankopen en in een koffiehoek voorzien. Aan deze en heel wat andere bruikbare suggesties gaan we nu discreet werken of nemen we mee naar de nieuwbouw.