Lenerskaart voor leerkrachten

leraar

Wat?

Leerkrachten basisonderwijs kunnen gratis een leerkrachtenkaart laten aanmaken. Op deze kaart kunnen meerdere materialen worden uitgeleend om efficiënt te kunnen inspelen op school- en klaspraktijk.

De kaart is bedoeld voor professionele doeleinden en niet voor de persoonlijke materialen van de leerkracht. Fictie volwassenen, reisgidsen en speelfilms komen op de eigen kaart van de leerkracht.

Materialen uitgeleend met een leerkrachtenkaart zijn boetevrij. Er worden wel maningen gestuurd.

Bij verlies geldt het gebruikersreglement van de bibliotheek.

 

Voor wie?

Voor leerkrachten basisonderwijs op vertoon van hun lerarenkaart. Stagiairs en leerkrachten in spe worden ingeschreven op vertoon van de studentenkaart. De geldigheid van de klaskaart moet elk schooljaar opnieuw worden bevestigd.

De kaart wordt aan de balie van de bibliotheek bewaard. Ze is niet bruikbaar tussen 1 juli en 1 augustus. Op het einde van het schooljaar worden alle materialen tegen ten laatste 8 juli ingediend.

 


Aantallen en termijnen?

Er kunnen maximaal 50 boeken op een leerkrachtenkaart worden ontleend voor een termijn van vier weken. Die termijn kan eenmaal worden verlengd.
Online verlengen is niet mogelijk, wel telefonisch of aan de balie.

 

Reservaties

Materialen die op een klaskaart staan kunnen worden gereserveerd door andere leners. Een gereserveerd materiaal wordt altijd gesignaleerd. Dit materiaal moet vervolgens binnen de week in de bibliotheek worden binnengebracht eventueel via de teruggeefschuif.
 

Evaluatie van het project
 

Bij het niet-naleven van de afspraken kan de leerkracht worden uitgesloten.

Op het einde van elk schooljaar wordt het project geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Voor meer info, bel 051301868 of stuur een mailtje op bibliotheek@izegem.be