De werking van een openbare bibliotheek evolueert steeds meer van aanbodgericht naar vraaggericht en van collectie naar connectie. Zij positioneert zich steeds breder in de samenleving, deelt kennis, informeert, verbindt en zet in op diverse partnerships.

Deze insteek maakt van bibliotheken beetje bij beetje kenniscentra en brengt hen zonder meer in projectmodus. Intussen ervaren zij dat deze aanpak rendeert: gaandeweg worden bibliotheken ook relevant voor niet-lezers en zelfs voor niet-gebruikers.

Op die manier probeert de openbare bibliotheek niet alleen tegemoet te komen aan de eisen van het werkgebied, maar meteen ook mee de toekomst vorm te geven. Wil je op de hoogte blijven van onze lopende projecten, hou dan zeker onze activiteiten en nieuwspagina op de website, alsook onze diverse info-en sociale-mediakanalen, in de gaten.